top of page
Ekran Resmi 2019-01-15 21.22.20.png

  Nedir? 

  Süreç ? 

Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları yaratmak için bize, koc@isgkocluğu.com adreslerimizden ulaşabilirsiniz.

İSG Koçluğu...

İSG Koçluğu süreci hedeflerin kurumsal yada bireysel olması doğrultusunda değişiklik gösterir. 

Çalışma kurumsal bir bütünlük içerisinde değerlendirilecek ise,  uzmanlarımızın işletme gözlem ve analizleri ile başlar. Bu aşamada mevcut iş sağlığı ve güvenliği süreçleri incelenir ve üretim departmanları ile etkileşimleri analiz edilir. 

Bir sonraki aşamada çalışanlarla odak grup görüşmeleri yapılarak mevcut iş sağlığı ve güvenliği kültürü incelenir. Bu incelemelerden sonra ortaya çıkan mevcut durum değerlendirmesi raporu ilgili uzman ve yöneticilerle paylaşılarak hedefler belirlenir.

İSG Koçluğu sürecinde belirlenen kurumsal hedeflerle, süreç paydaşlarının hedefleri ve ilgili kişilerin rol ve sorumlulukları birebir koçluk görüşmelerinde ele alınır. Bu görüşmelerde işletme ve ilgili kişilere en uygun yöntem ve teknikler belirlenip yol haritaları çıkarılır. 

Uygulama esnasında karşılaşılan sorunlar ve gerekli iyileştirmeler bireysel İSG Koçluğu görüşmelerinin yanı sıra grup çalışmaları ile de değerlendirilir. 

Yürütülecek çalışmalar hakkında daha detaylı bilgi için bizimle temasa geçebilirsiniz.

bottom of page