top of page
Ekran Resmi 2019-01-15 21.22.20.png

  Nedir? 

Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları yaratmak için bize, koc@isgkoclugu.com adreslerimizden ulaşabilirsiniz.

İSG Koçluğu...

İş sağlığı ve güvenliği hedeflerinize, sizin için en uygun yöntem ve sürede ulaşmanızı ve süreçlerinizi sürdürülebilir kılmanızı sağlayan interdisipliner çalışma sistematiğidir.

İSG Koçluğu ülkemiz için yeni bir kavram olup, gelişmiş pek çok ülkenin iş sağlığı ve güvenliği alanında öncü endüstriyel kuruluşlarında uygulanmaktadır.

Çalışmanın temelinde, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini tasarlayan ve uygulayan  profesyonellere yönelik koçluk çalışmaları yer almaktadır.

İSG Koçluğu çalışmaları kapsamında,  kurumun bütününe yönelik kültür değişimi hedefiyle çalışmalar yürütülebileceği gibi özel olarak bireylere yönelik çalışmalar da yürütülebilmektedir.

Kurumun bütününe yönelik süreçlerde iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri başta olmak üzere, ilgili yöneticiler ve tüm çalışanları kapsayan koçluk hizmetleri tasarlanırken bireylere yönelik süreçlerde daha spesifik çalışmalar yürütülmektedir.

bottom of page